Tâm hồn cao thượng

Tâm hồn cao thượng

Tâm hồn cao thượng

13 PHAN THỊ MỸ TIÊN

Phòng GD&ar Quận 6 – TP. Hổ Chí Minh

ĐỀ BÀI

Suy nghĩ về câu danh ngôn sau:

“Nhũng người có tâm hồn cao thưtpig không bao giờ cô dơn.”

(P.Sidney)

GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI

  • về kĩ năng
  • Bài làm được trình bày dircri hình thức một bài nghị luận xã hội. Nguời viết cần thể hiộn được những suy nghĩ, tình cảm và hướng hành động của bản thân trước vấn đề đề bài đặt ra. Những suy nghĩ, tình cảm và hướng hành động của người viết là những cách nghĩ riêng, phù hợp với đạo đức, lối sống và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
  • Luận điểm sáng rõ, lập luận chặt chẽ, luận cứ xác hợp. Bố cục đủ ba phần.
  • Văn trôi chảy, diễn đạt rõ ràng, trong sáng.
  1. về kiến thức

Học sinh cần xác định vấn đề nghị luận từ câu danh ngôn: ca ngợi nhũng con người có tâm hồn cao thưựng, họ sẽ luôn luôn đirợc mọi người

 

trân trọng, yêu quý, ủng hộ, nên “không bao giờ cô đơn”. Từ đó đặt ra vấn đè về lói sống, văn hoá, hành vi ứng xử… kêu gọi mọi người hướng den những giá trị nhân văn để xã hội ngày một íốt đẹp hơn.

  • Bài ỉàm càn có các ý:

+ Giải thích: “cao thượng” là gì? “Cao thirựng” mang hàm nghĩa rộng, một số từ điển giải thích như sau: “(tính từ) cao cả, vuợt hẳn lên những cái tầm thường, nhỏ nhen về phẩm chất tinh thần” (theo Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, Nhà xuất bản Đà Nang, trung tâm Từ điển học, 2005); “Cao thượng có nghĩa là vượt lên trên những đièu tầm thường, có tư cách và đạo đức hơn người” (Từ điển từ và ngừ Vỉệt Nam của Giáo sư Nguyễn Lân). Cao thượng là lối sống đẹp. Cao thưựng rất cần thiết trong ứng xử giữa con người với con người…

+ Người có tâm hòn cao thượng là người như thế nào? (suy nghĩ, hành động, việc làm vì mục đích tốt đẹp, vì cộng đồng, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác). Họ có đức hi sinh, có đạo đức, có ý chí, lòng quả cảm, sống trung thực, luôn muốn mọi thứ tốt đẹp, có cái nhìn lạc quan, có tấm lòng vị tha, khoan đung, độ lượng, cao cả, đoàn kết, biết chia sẻ lúc khó khăn, hoạn nạn, biết chịu trách nhiệm, biết phấn đấu, không đánh mất chính bản thân, vì cộng đồng, sẵn sàng bảo vệ lẽ phải, trân trọng lịch sử, lắng nghe cái mói…

+ Dần chứng minh hoạ cụ thể: những người cha, người mẹ, những người chung quanh, những người dám hi sinh vì dân tộc; những câu chuyện cảm động trong văn học…

+ Người có tâm hồn cao thượng sẽ không bao giờ cô đưn vì chân lí luôn đứng về phía họ. Họ có thể chịu thiệt thòi, bị hiểu lầm…, nhưng họ luôn có niềm tin vào con ngưòri, vào cuộc sống và vào những điều tốt đọp nhất. Những điều họ mang tới cho nguời khác, cho cộng đồng vẫn luôn có giá trị cao cả. Họ luôn là tấm gương sáng cho mọi thế hệ noi theo, trân trọng và ca ngợi… sống cao thượng đem lại nhiều giá trị.

+ Thực tế xã hội vẫn còn nhiều người có lối sống ích kỉ, giả dối, lọc lừa, vô ơn, vô đạo đức, bỏ mặc người gặp nạn mà khỗng cứu giúp, dửng dưng với người nghco, bạo hành với trẻ em, phụ nữ,… lối sống thiếu tíiih nhân vãn ấy cằn phê phán.

Share This Post

Post Comment