TẢ AO TIÊN SINH TÊN THẬT LÀ vũ ĐỨC HUYỀN quê làng Tả Ao huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh. Nhà ông cách sông Lam không xa. Sau ra Thăng…