Di tích phủ Tây Hồ

cảm tạ thịnh tinh”. Ngô Sinh nổi: “Chúng tôi tự tiện đến chỗ tôn nghiêm này, rát láy làm sợ hâi và hổ thẹn”. Lý Sinh nói: “Khúc hát của ngưòi ngư dân rất là khó hiểu, xin mỹ nhân…
Tín ngưõng tôn giáo nói chung

Củng đã có nhứng giả thuyết táo bạo hơn cho rằng, các vị nữ thần khác mà người Việt hiện đang thờ phụng, như Tứ vị Thánh nưong, thậm chí cả thánh Mầu Liễu Hạnh cũng có nguồn gốc Chăm?…
Bản tin về khu rừng Hoa Mai

ĐỀ BÀI Trên tờ “Tin nhanh Việt Nam ” có dăng bản tin sau: “Hôm qua, lứa đã lan sang rừng Hoa Mai, khu rùng tràm /5-20 tuổi còn sót lại của vườn quốc gia u Minh Thượng (tĩnh Kiên…