Bản tin về khu rừng Hoa Mai

Bản tin về khu rừng Hoa Mai

ĐỀ BÀI

Trên tờ “Tin nhanh Việt Nam ” có dăng bản tin sau:

“Hôm qua, lứa đã lan sang rừng Hoa Mai, khu rùng tràm /5-20 tuổi còn sót lại của vườn quốc gia u Minh Thượng (tĩnh Kiên Giang). Có thêm ít nhất ¡50 ha rìmg bị thiêu rụi. Đến 16 già, lửa vân bùng phát dữ dội, vượt qua tầm kiểm soát của lực lượng chữa cháy.

Theo Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), nguyên nhân cháy là do người (lăn đốt dồng, săn bắt thú rừng khiến lửa bén sang cây tràm. Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho hay, từ dầu mùa khô đến nay đã xảy ra 54 vụ cháy, làm 3600 ha rừng bị thiêu rụi”

Đọc bàn tin trên, anh (chị) có suy nghi gì?

BÀI LÀM

Nhiều người đã từng quen thuộc với cách nói Việt Nam có “rừng vàng biển bạc”, là đắt nước có nhiều tài nguyên thicn nhiên phong phú, đa dạng. Nhưng dường như câu nói ấy chỉ đúng, chỉ phù hợp neu ta quay ngược thời gian về với quá khứ của hcm 70 năm về trước. Còn giờ đây, chúng ta hãy nhìn vào thực tại, có biết hao tồi nguyên đã bj khai thác, bị tàn phá, và có lẽ tài nguyên lừng được coi là “lá phổi xanh của trái đất” cũng bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Diều đó càng đuợc chứng thực hơn khi tôi đọc được bản tin đăng trên tờ “Tin nhanh Việt Nam

“Hôm qua, lửa đã lan sang rửng Hoa Mai, khu rừng tràm 15-20 tuổi còn sót lại của vườn quốc gia Ư Minh Thượng (tĩnh Kiên Giang). Có thêm ít nhất 150 ha rừng bị thiêu rụi. Đên 16 giờ, lửa vẫn bùng phát dữ đội, vượt qua tàm kiểm soát của lực lượng chữa cháy.

Theo Cục kiêm lãm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), nguycn nhãn cháy là do người dân đốt đồng, săn bắt Ihú rùng khiến lửa hén sang cây tràm. Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho hay. lừ đâu mùa khô đến nay đã xảy ra 54 vụ cháy, làin 3600 ha rừng bị thiêu rụi”

Bản tin này dã khiến tôi thật sự bất ngừ và không tránh khỏi nhũng băn khoăn, suy nghĩ.      «

Xã hội của chúng ta ngày một phát trien, khoa học công nghệ đã, đang và sẽ chiếm một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Neu như từ the kJ III truớc công nguycn, nuúc ta chỉ có duy nhái một đô thị là thành Cô Loa thì ngày nay những đô thị l«Vn, nhỏ đang liếp nối nhau ra đời. Đây chính là lúc chúng ta phài đề cao việc phát triển bền vững, bào tồn nhừng nguồn tài nguycn thiên nhiên có nguy cơ cạn kiệt, đặc biệt là tài nguyên rừng hởi rừng có mội vai trò hết súc quan trọng. Chúng ta hãy nhìn vào bề dày của lịch sử dân tộc, rừng đà lừng góp công lán vào những cuộc kháng chiến vĩ đại:

éNúi giăng thành lũy sắt dày Rừng che bộ đội. rùng vây quân thù ”

(Việt Bấc – Tố Hữu)

Còn ngày nay, ai cũng biét rùng là “lá phôi xanh” cùa chúng ta bời rừng góp phần điều hoà klú hậu, tạo cho ta một môi truờng sống trong lành, sạch đẹp. Hày tưừng tuựng nếu một ngày trẽn (rái đát không có những khu rừng bào VÇ, che chắn thì ai sẽ gánh chịu nhũng khí thài của các nhà máy, các xí nghiệp, các phitơng tiện giao thông? Chẳng phải là con nguời đó sao! Vậy nôn, sẽ chẳng có gì là vô lí, là thiếu ca sả nếu ta khẳng định rằng: rừng là chiốc máy thanh lọc không khí khổng lồ của toàn thế giói. Bèn cạnh đó, rừng còn là nưi cung cáp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến gỗ, vật liộu xây dựng… sự tồn tại của rìmg đồng nghĩa với sự phái triển cùa các loài động thực vật tạo sự cân bàng, ổn định cho môi trưòng sinh thái. Đặc biệt rừng phòng hộ còn chóng lại các thiên tai lũ lụt, hạn hán, chống xói mòn…

Trơ lại với vườn quóc gia u Minh ‘Phượng, nếu ai chưa tùng đặt chân đến miền đắt này thì có lẽ củng đã từng nghe, tùng biếc đến qua sách báo… Noi đảy có một hệ sinh thái hét súc đa dạng, đó là nhflng “vuờn chim”, là nhũng đầm lầy, kênh rạch, tôm cá, nhimg có lẽ đặc trung hon cả chính là những rùng tràm, rùng đước. Với diện tích khoảng 8053 ha trong đó có 3500 ha rừng tràm… thì vuòn quóc gia Ư Minh có một vai trò quan trọng trong việc bào tồn và phái triển hệ sinh thái của Việt Nam ta. Song với những vụ cháy diễn ra liên lục qua các năm cũng đã khiến la lo ngại: liệu điều ấy có irờ thành hiện thục?

Bàn tin về khu rìmg Hoa Mai chính là một nhân chứng cho hiện trạng rừng nixớc ta hiện nay. Chi một đám cháy mà khu rừng iràin 15 – 20 tuổi đã bị Ihiêu rụi trong chốc lát, con số 150 ha đâu phải là ít, biết khi nào mới phục hồi lại được? Theo số liệu thóng kẽ thì hiện nay, rừng nuức ta đang bị suy giàm nghiêm trọng. Năm 1943, tông diện tích rừng nước ta là 14,3 triệu ha thì năm 2005 chỉ còn 12,7 triệu ha; mỗi năm có khoảng 19 vạn ha rừng bị mất trong đó 30% bị chặt và 20 – 25% bị cháy… độ chc phù rừng còn thấp… Đến nay, tuy đà có gần 40% đất có rừng chc phù nhung chì là rừng non mới phục hồi và rừng irồng chưa khai thác được.

Nguyên nhân dần đến hiộn irụng đó là do đâu? Phâi chăng là do chién tranh hay thiên tai? Đúng, song ctó chì là những nguyên nhân khách quan mang lại. Trên thục lé. ý thức của con người mới là nguycn nhân chù đạo. Mặc dù khắp nơi trên cả nuớc ở đâu cũng có các khẩu hiệu “Hãy chung lay bào vệ rùng” hay “Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta”. Ày vậy mà, rùng nước ta vẫn cứ tiếp tục bị tàn phá. thiêu rụi, Iiguòi dân vẫn còn đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích cộng đồng, tình trạng phát rửng đô đót nương, làm rẫy vẫn cứ tiếp dien hàng năm. Thêm vào đó là sự thiếu trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc giáo dục, tuyên truyền và nâng cao ý ihúc cùa nguời dãn…

Chính những nguyên nhân ấy đă đem đến một hậu quả hết sức nghicm trọng: rừng bị cháy. Khu rừng Hoa Mai mới chi là một minh chứng cụ thể nhất. Còn trên loàn tinh Kiên Cìiang, “cừ đầu mùa khô đến nay đà xảy ra 54 vụ cháy, làm 3600 ha rừng bị thicu rụi”, mội con son sắt thuỷ chung. Nhừng hành động đó càng chứng tỏ sức lan rộng của chiến dịch và càng khẳng định vai trò cũng như tác dụng to lán cua “Mùa hò xanh” vói cộng đồng. –

Nhưng bẽn cạnh những chiến sĩ tích cực lham gia chiến dịch mùa hè xanh, chúng ta cùng cần phê phán một bộ phận thanh niên sống không có lí tuỏrng, không có mục đích, sa vào các tệ nạn xã hội hay coi đi tình nguyện là một cuộc vui, là một chuyến du lịch. Thật buồn khi trong những “Mùa hè xanh” vẫn còn những thanh niên “tình nguyện” mải chai. Ta cũng thật chua xót khi có những thanh niên đang làm xấu đi hình ảnh của những chiến sĩ tình nguyện băng những hành động thiếu nghiêm túc như đánh bạc, trộm cắp… Dê rồi mùa sau gặp lại những ngaừi dân lại chau mày “Sao các cô các cậu cứ về đây mài vậy?”…

Tham gia “Mùa hò xanh” là một công việc rất có ý nghĩa. Đi nhiều để có cơ hội giúp dữ nhũng người khó khăn, được chia sẻ, thrựe mử mang hiếu biết, dể cảm nhận những khó khăn trong cuộc sóng của đồng bào ta. Đi tình nguyện để thấy mình trường thành hơn, để cảm nhận sự ấm áp của tình đồng đội và hơn hết, đi tình nguyện là để thêm yêu Tổ quốc mình hom. Đi tình nguyện la đã nhận được nhiều, nhiều lắm những bài học trong cuộc sổng, nhiều hơn những gì ta đã đóng góp và lao động trong những chuyến đi này.

Hạnh phúc cùa nùnh là làm cho người khác đuạc hạnh phúc – đó là phương châm của tinh thần tình nguyện “Mùa hè xanh”. Hãy đi, hãy làm, hãy sóng hết mình để hiểu đièu ấy bời chúng ta đang có những năm tháng đẹp nhát của cuộc đùi, nhũng năm tháng tuổi trỏ đế nghe tinh thần tình nguyện dào dạt trong tim. Còn riêng tôi, tôi hi vọng trong một ngày không xa mình cũng dưọrc góp mặt trong lóp lóp các thanh niên tình nguyện tham gia vào chiến dịch “Mùa hè xanh” do TW Doàn phát dộng đẽ thực hiện ước mơ và khát vọng cống hiến của mình, được cắt lên giai điệu ngụl ngào của bài hát “Mùa hè xanh” trong tình quân dân, tình đồng đội. Còn bạn, hạn nghĩ gì về những thanh nicn tình nguyện tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh”? Hãy cùng tôi chia sẻ nhũng suy nghĩ của mình nhé.

Share This Post

Post Comment